Το ειδικά διαμορφωμένο Vellum English For Young Learners δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αξιολογήσουν τις ικανότητές τους, εξετάζοντας με απλό και διασκεδαστικό, αλλά σύμφωνο με τις εκπαιδευτικές επιταγές τρόπο, μία πλειάδα θεμάτων και ασκήσεων στην Αγγλική γλώσσα.

Οι εξεταζόμενοι αναλόγως του εκπαιδευτικού επίπεδού τους καλούνται να αξιολογηθούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και στην ακουστική κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας. Η εξεταστική διαδικασία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα ανάπτυξης ορθογραφικών, συντακτικών αλλά και γλωσσικών δεξιοτήτων.

Το πιστοποιητικό αξιολογεί εκπαιδευομένους στην αγγλική γλώσσα στις αρχικές εκπαιδευτικές βαθμίδες και διακρίνεται σε πέντε επίπεδα:

  • Elementary
  • Basic A
  • Basic B
  • Basic C
  • B1- pre-Lower