Τι είναι το Vellum Certificate In Computer Aided Design (CAD 2D);

Η σχεδίαση, ήταν πάντα και είναι αναπόσπαστο μέρος της εργασίας του μηχανικού. Στην εποχή μας η σχεδίαση αρχιτεκτονικοί και μηχανολογικών σχεδίων γίνεται μέσω του υπολογιστή με εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού που κατηγοριοποιούνται ως CAD (Computer Aided Design). To Vellum Certificate in Computer Aided Design (CAD 2) πιστοποιεί τη γνώση του υποψηφίου στην σχεδίαση αρχιτεκτονικού και μηχανολογικού σχεδίου σε δύο διαστάσεις, την μετατροπή του και την γρήγορη διόρθωσή του.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certificate In Computer Aided Design (CAD 2D);

To Certificate in Computer Aided Design (CAD 2D) είναι σχεδιασμένο και προορίζεται για χρήστες που δεν γνωρίζουν AutoCAD και χρειάζονται τις βασικές γνώσεις σχεδίασης για τη δημιουργία αρχιτεκτονικού και μηχανολογικού σχεδίου. Είναι κατάλληλο για αρχιτέκτονες, μηχανικούς, σχεδιαστές που θέλουν να δημιουργήσουν ακριβή και επαγγελματικά σχέδια σε δύο διαστάσεις.

 

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

To Vellum Certificate in Computer Aided Design (CAD 2D) αξιολογεί την ικανότητα ενός υποψηφίου να δημιουργεί, να μετατρέπει, να διορθώνει, και να παρουσιάζει μηχανολογικά και αρχιτεκτονικά σχέδια σε δύο διαστάσεις.

Η ενότητα που εξετάζεται στο Πιστοποιητικό CAD Δισδιάστατη σχεδίαση (2D) είναι:
  • CAD Δισδιάστατη σχεδίαση (2D)

Η αξιολόγηση του πιστοποιητικού CAD Δισδιάστατη σχεδίαση (2D) που αφορά στην επίλυση 20 ερωτήσεων ανοιχτού τύπου και ερωτήσεις σεναριακές, είναι σχεδιασμένη ώστε να ολοκληρωθεί σε 2 ώρες κάτω από επιβλεπόμενες συνθήκες.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος.