Τι είναι το Vellum Diploma in School Psychology;

Είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο Πιστοποιητικό με στόχο την αξιολόγηση των βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, τις οποίες οφείλει να κατέχει όποιος δραστηριοποιείται και ενασχολείται στον σχολικό χώρο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Diploma In School Psychology;

To πιστοποιητικό ενδείκνυται για τη στοχευόμενη αξιολόγηση:

 • εκπαιδευτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • ειδικών παιδαγωγών
 • κοινωνικών λειτουργών
 • λογοθεραπευτών και εργοθεραπευτών
 • διοικητικού προσωπικού σχολικών φορέων

 

Πληροφορίες για τις εξετάσεις:

Για να συμμετέχει ένας υποψήφιος στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της Vellum και να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση συμμετοχής.

Το πιστοποιητικό στη Σχολική Ψυχολογία είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις δεξιότητες των υποψηφίων στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις- Η έννοια της Ευεξίας στη Σχολική Κοινότητα
 • Προγράμματα Παρέμβασης στο Σχολικό Περιβάλλον
 • Η ψυχολογία των κινήτρων των μαθητών, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Διαμορφώνοντας θετικά περιβάλλοντα μάθησης
 • Σύνδεση-Συνεργασία σχολείου και οικογένειας
 • Η Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα
 • Κρίσεις στη Σχολική Κοινότητα: Πλαίσιο, Διαχείριση, Συμβουλευτική
 • Εισαγωγή στην έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών: Ορισμός, αιτιολογία, παρέμβαση
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα
 • Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή (Ε.Π.Δ.) και Διαταραχή Διαγωγής
 • Η Συστημική Προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον