Τι είναι το IT Skills in Commercial and Financial Management Certificate της Vellum;

Είναι πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει τους απασχολούμενους στο χώρο των μηχανογραφημένων λογιστηρίων. Οι εξεταζόμενες λογιστικές δεξιότητες σε συνδυασμό με την υψηλή κατάρτιση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αποτελούν απαραίτητα εφόδια και εγγύηση επαγγελματικής αποκατάστασης σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται το IT Skills in Commercial and Financial Management Certificate της Vellum;

To πιστοποιητικό ενδείκνυται για τη στοχευμένη αξιολόγηση:

  • νεοεισερχομένων στον κλάδο της «Μηχανογραφημένης Λογιστικής».
  • υφιστάμενων εργαζομένων σε τμήματα εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων φορέων,
  • ανέργων, φοιτητών ή αποφοίτων Α.Ε.Ι.. Τ.Ε.Ι.. Ι.Ε.Κ. ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της «Μηχανογραφημένης Λογιστικής».

Πληροφορίες για τις εξετάσεις:

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξεταστική διαδικασία, οι τελευταίοι οφείλουν να απευθυνθούν σε ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της Vellum και να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής.

Για την κτήση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική η επιτυχής συμμετοχή και στις δύο φάσεις αξιολόγησης, δηλαδή τη θεωρητική και πρακτική εξέταση.

To IT Skills in Commercial and Financial Management Certificate της Vellum περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:

  • Βασικές Αρχές Λογιστικής
  • Εμπορική και Οικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων με τη χρήση Η/Υ.

Το πρώτο αντικείμενο εξετάζεται με ένα σύνολο κλειστών ερωτήσεων και το δεύτερο με την εξέταση σε πραγματικά σενάρια εργασίας μέσω της χρήσης οποιοσ­δήποτε σχετικού λογισμικού της ελληνικής αγοράς.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστου επιδοτούμενου Προγράμματος.