image_2023_08_02T10_07_09_076Z

Όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας τους, βάλλονται από διαρκείς απειλές και είναι εκτεθειμένοι σε μία πλειάδα κινδύνων που αν δεν εντοπιστούν έγκαιρα και δεν προγραμματιστούν δράσεις για την αντιμετώπισή τους προκειμένου, είτε να μετριαστούν είτε να εξαλειφθούν, έχουν την δυναμική να οδηγήσουν σε καταστάσεις που η διαχείρισή τους στη συνέχεια καθίστανται δύσκολες ή/και αδύνατες.

Για το σκοπό αυτό οι διοικήσεις και τα στελέχη των επιχειρήσεων οφείλουν να διακρίνουν και να εντοπίζουν τον κίνδυνο στην αφετηρία της εκδήλωσής του ή και προληπτικά, ώστε να τον αναλύουν, να τον αξιολογούν και ανάλογα με τη σοβαρότητα του καθενός και την πιθανότητα να προκύψει, να τον αντιμετωπίζουν στο μέτρο του δυνατού, δαπανώντας τους λιγότερους δυνατούς πόρους (κεφάλαια, προσπάθεια, εικόνα, κτλ). Η απόκτηση γνώσεων για τη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων και η πιστοποίηση στο αντικείμενο αυτό, καθίσταται πλέον μέρος των προσόντων των στελεχών και των εργαζομένων των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας και συνιστά μέρος της δεξαμενής των γνώσεων της επιχείρησης, καθώς διαθέτουν με τον τρόπο αυτόν, τον μηχανισμό να αντιμετωπίσουν απειλές και να μετριάσουν ή αποφύγουν πιθανές συνέπειες και ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Οι εξεταζόμενες δεξιότητες του πιστοποιητικού “Vellum Horizontal Skills – Risk Management με Ψηφιακά Εργαλεία” είναι:

  • Το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων / κίνδυνοι και απειλές – Εισαγωγή στις έννοιες σχετικά με κίνδυνους και διακινδύνευση – Ορισμοί και εργαλεία προσδιορισμού και ανάλυσης κινδύνων
  • Μεθοδολογία εργασίας για τη διαχείριση κινδύνων – Οριοθέτηση κινδύνων, υπολογισμός βαρύτητας (Risk Index) και οπτική απεικόνιση σε “μήτρα διακινδύνευσης” (Risk Cube) με συντεταγμένες, “βαρύτητα” και “πιθανότητα” του συνόλου των κινδύνων
  • Καθορισμός δράσεων και ενεργειών για τον περιορισμό ή/και εξάλειψη κινδύνων – Εκπόνηση και σύνταξη αναφορών και παρουσίαση προτάσεων στην ιεραρχία