Στόχος είναι η εξέταση βασικών γνώσεων και τεχνογνωσίας των υποψηφίων, αναφορικά με το σύνθετο ρόλο του Προωθητή Λιανικού Εμπορίου – Merchandiser, τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία που πρέπει να διαθέτει για να εξασφαλίζει την ικανοποίηση και τη πιστότητα των πελατών του, αλλά και τις λειτουργίες που καλείται να διεκπεραιώνει με στόχο πάντα την ανάπτυξη και τη κερδοφορία της εκάστοτε επιχείρησης.

Εξεταζόμενες ενότητες
  • Λήψη παραγγελιών και διαχείριση συμβάσεων
  • Στόχοι Πωλήσεων και ανάλυση Sales Portfolio
  • Σχεδίαση του τρόπου παρουσίασης και προβολής των προϊόντων
  • Διαχείριση της εικόνας των ραφιών
  • Πλάνα προβολής, προωθητικές ενέργειες