Τι είναι το Vellum Diploma in IT Skills;

Είναι πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής βασισμένο στο λογισμικό του Ms Office, που εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες της Τεχνολογίας των Πληροφοριών, αυτές δηλαδή που απαιτούνται κατά τη διάρκεια όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, στην εργασία αλλά και στην καθημερινότητά μας.

Το Vellum Diploma in IT Skills πληροί τα κριτήρια και της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 33198/Κ6/2023 – ΦΕΚ 1961/τ. Β/27-03-2023 και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα έγκυρα πιστοποιητικά Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής για τις προκηρύξεις δημόσιων οργανισμών και του ΑΣΕΠ.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Diploma in IT Skills;

Η απόκτηση και η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων της πληροφορικής αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πολύτιμο επαγγελματικό εφόδιο για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επιτυχημένη εξέλιξη της καριέρας κάθε ατόμου.

Το πιστοποιητικό Vellum Diploma in IT Skills είναι ιδανικό για κάθε είδους υποψήφιο. Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού:

 • Μαθητές και φοιτητές, χάρη στις πιστοποιημένες γνώσεις που θα αποκτήσουν, θα ολοκληρώνουν και θα παρουσιάζουν τις εργασίες τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Άνεργοι και εργαζόμενοι, θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση του υπολογιστή και θα αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση σε ανταγωνιστική τιμή, απαραίτητη για την εξεύρεση ή τη διατήρηση της εργασίας τους. Εάν δεν έχουν προηγούμενη γνώση ή εμπειρία θα αποκτήσουν τις γνώσεις αυτές σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στη χρήση του υπολογιστή.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Για να πιστοποιηθεί ο υποψήφιος πρέπει να απευθυνθεί σε ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της Vellum και να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Πώς μπορεί το Vellum Diploma in IT Skills να μου φανεί χρήσιμο;

Το Vellum Diploma in IT Skills είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και προσφέρει:

 • Αυτοπεποίθηση και ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας.
 • Ευκαιρίες Καριέρας.
 • Ανταγωνιστική τιμή στα εξέταστρα.
 • Αυτοματοποιημένες εξετάσεις με άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 • Άμεσο έλεγχο της εγκυρότητας των πιστοποιητικών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Vellum.

 

Εξεταζόμενες ενότητες
 • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
 • Παρουσιάσεις
 • Βάσεις δεδομένων