Τι είναι το Vellum Diploma in IT Skills Proficiency;

To Vellum Diploma in IT Skills Proficiency, αξιολογεί και πιστοποιεί ικανότητες προχωρημένου επιπέδου σε ένα φάσμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών της Τεχνολογίας των Πληροφοριών, όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού – Software.

Είναι Αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και πληροί τα κριτήρια της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 33198/Κ6/2023 – ΦΕΚ 1961/τ. Β/27-03-2023 

Γίνεται αποδεκτό στις προκηρύξεις Δημοσίων Οργανισμών και από το ΑΣΕΠ.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Diploma in IT Skills Proficiency;

To Vellum Diploma in IT Skills Proficiency, είναι κατάλληλο για μαθητές, εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους που θέλουν να αναπτύξουν προχωρημένες πρακτικές και δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών.

Έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν ήδη κάνει μια πλατιά εισαγωγή σε βασικές δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών που σχετίζονται με την εργασία και θέλουν να αναπτύξουν περισσότερο τις ικανότητές τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού σε προχωρημένο επίπεδο, όπως και για εκείνους που θέλουν να τους αναγνωριστούν προχωρημένες δεξιότητες που έχουν ήδη αποκτήσει.

Είναι απαραίτητο προσόν, καθώς η Τεχνολογία των Πληροφοριών επηρεάζει την ζωή όλων μας. Σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής, απαιτεί πλέον τη χρήση δεξιοτήτων τηςΤΠ. Στον ολοένα δυναμικότερο εργασιακό κόσμο, οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να δουλεύουν αποτελεσματικά με τη νέα Τεχνολογία, να αναπτύσσουν ικανότητες και να τις εφαρμόζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πακέτα προγραμμάτων. Η πρόοδος της Τεχνολογίας εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να χρειάζεται διαρκής ανανέωση των δεξιοτήτων που θα κάνει τον κάτοχο του πιστοποιητικού ικανό και ανταγωνιστικό στη σημερινή αγορά εργασίας.

Πώς μπορεί το Vellum Diploma in IT Skills Proficiency να μου φανεί χρήσιμο;

Το Vellum Diploma in IT Skills Proficiency είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και προσφέρει:

  • Αυτοπεποίθηση και ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας.
  • Ευκαιρίες Καριέρας.
  • Ανταγωνιστική τιμή στα εξέταστρα.
  • Αυτοματοποιημένες εξετάσεις με άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
  • Άμεσο έλεγχο της εγκυρότητας των πιστοποιητικών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Vellum.
Εξεταζόμενες ενότητες
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου – Δημιουργία Ιστοσελίδων
Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Για να συμμετέχει ένας υποψήφιος στην εξεταστική διαδικασία οφείλει να απευθυνθεί σε ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της Vellum και να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.