Τι είναι το Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level;

To Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level, είναι πιστοποιητικό Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ.

Είναι Αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και πληροί τα κριτήρια της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 33198/Κ6/2023 – ΦΕΚ 1961/τ. Β/27-03-2023 

Γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. και στις προκηρύξεις Δημοσίων Οργανισμών.

 

Διαδικασία Εξέτασης του Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level

Οι δεξιότητες των παραπάνω τριών (3) ενοτήτων εξετάζονται μαζί σε μία (1) ενιαία εξέταση διάρκειας 60 λεπτών, μέσω του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξετάσεων της Vellum.

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης για τον επιτυχόντα εξεταζόμενο εκδίδεται το πιστοποιητικό “Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level” που περιλαμβάνει το σύνολο των εξεταζόμενων ενοτήτων.

Για να συμμετέχει ένας υποψήφιος στην εξεταστική διαδικασία πρέπει να απευθυνθεί σε ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της

Vellum και να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level;

To Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level αποτελεί ένα απαραίτητο και ανταγωνιστικό προσόν στην αγορά εργασίας αφού η κατοχή αναγνωρισμένου πιστοποιητικού απόδειξης χρήσης Η/Υ, αποτελεί βασική προϋπόθεση.

 • Σε άτομα που θέλουν να διεκδικήσουν μία θέση στον Δημόσιο Τομέα.
 • Σε ανέργους που θέλουν να αναπτύξουν και να αποδείξουν τις δεξιότητες τους στο βασικό επίπεδο χρήσης στις εφαρμογές γραφείου και να γίνουν ανταγωνιστικοί στην εργασιακή αρένα.
 • Σε φοιτητές που θέλουν να προσθέσουν στο portfolio τους ένα επιπλέον και απαραίτητο εφόδιο ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
 • Σε εργαζομένους που θέλουν να βελτιώσουν ή να αναγνωρίσουν τις κεκτημένες δεξιότητες τους για την κατοχύρωση ή αναβάθμιση της θέσης τους.
 • Σε μαθητές, εκπαιδευομένους και κάθε άτομο που θέλει να εμπλουτίσει και να αποδείξει τις γνώσεις του στο βασικό επίπεδο της Τεχνολογίας των Πληροφορικών και Επικοινωνιών αποκτώντας ένα απαραίτητο εφόδιο στην αγορά εργασίας.
Πώς μπορεί το Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level να μου φανεί χρήσιμο;

Το Vellum Diploma in IT Skills είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και προσφέρει:

 • Αυτοπεποίθηση και ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας.
 • Ευκαιρίες Καριέρας.
 • Ανταγωνιστική τιμή στα εξέταστρα.
 • Αυτοματοποιημένες εξετάσεις με άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 • Άμεσο έλεγχο της εγκυρότητας των πιστοποιητικών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Vellum.
Εξεταζόμενες ενότητες
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου