Ελεγχος γνησιοτητας Vellum Diploma in IT Skills (μόνο για πιστοποιητικά VELLUM)