Οι κάτοχοι Πιστοποιήσεων του κλάδο τεχνικών επαγγελμάτων της Vellum Global Educational Services κρίνονται ικανοί να εκτελούν αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν στον τομέα ευθύνης της ειδικότητάς τους. Ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες οι Πιστοποιημένοι Τεχνικοί μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση αυτοματοποιημένων ή μη εγκαταστάσεων, στη σύνδεση - αποσύνδεση συσκευών τόσο σε επαγγελματικούς χώρους, εργοτάξια αλλά και εντός κατοικιών.

Ο κλάδος Τεχνικών Επαγγελμάτων παρέχει τις παρακάτω Πιστοποιήσεις:

Πιστοποιημένος Τεχνίτης Ξυλουργός

Πιστοποιημένος Τεχνίτης Σωληνουργός

Πιστοποιημένος Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Ελέγχου

Πιστοποιημένος Τεχνίτης Μονωτής

Πιστοποιημένος Τεχνίτης Ψυκτικός

Πιστοποιημένος Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

Πιστοποιημένος Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

Πιστοποιημένος Τεχνίτης Ελασματουργός