Τα πιστοποιητικά της δημοσιογραφίας από τη Vellum Global Educational Services δίνουν τα εφόδια, και παρουσιάζουν τις μεθόδους, τις τεχνικές, τα εργαλεία και τα μυστικά της «τέταρτης εξουσίας». Το επάγγελμα του Δημοσιογράφου, στηρίζεται στην προσωπική καλλιέργεια και γνώση, καθώς και στη σωστή χρήση του λόγου. Ο δημοσιογράφος οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς, να διαθέτει κρίση και να μπορεί να αναλύει καταστάσεις, ανεξάρτητα από την ειδίκευσή του. Η έμφυτη ερευνητικότητα, η αντίληψη, η οξυδέρκεια και η ικανότητα άμεσης κρίσης και ανάλυσης είναι απαραίτητα στοιχεία. Κάθε δημοσιογράφος θα πρέπει να χειρίζεται με διπλωματία δύσκολες καταστάσεις, να ενημερώνεται συνεχώς και να είναι έτοιμος να μετακινηθεί ανά πάσα στιγμή για να καλύψει την είδηση. Σημαντικό γνώρισμα ενός καλού δημοσιογράφου αποτελεί η αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο θα εναρμονίζει τη γραφή του, τόσο με το εκδοτικό προφίλ της επιχείρησης για την οποία εργάζεται, όσο και με το οικονομικοκοινωνικό προφίλ του κοινού του.


Πιστοποιητικά Δημοσιογραφίας:

Πιστοποιητικό Εφαρμογών Πληροφορικής στη Δημοσιογραφία

 

 

 

 

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.