Η Vellum Global Educational Services πιστή στις δεσμεύσεις της να παρέχει ποιοτικές πιστοποιήσεις ενέταξε στο χαρτοφυλάκιό της αντίστοιχη εξεταστική διαδικασία για τη γνώση και κατανόηση της Αγγλικής Γλώσσας. Το πιστοποιητικό καλύπτει το εντοπισμένο κενό της πιστοποίησης αρχικών αλλά και μέσων δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας, κατά αντιστοιχία με τις αρχικές τάξεις όπως αυτές είθισται να κατατάσσονται από τα φροντιστήρια εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Το ειδικά διαμορφωμένο Vellum English For Young Learners δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αξιολογήσουν τις ικανότητές τους, εξετάζοντας με απλό και διασκεδαστικό, αλλά σύμφωνο με τις εκπαιδευτικές επιταγές τρόπο, μία πλειάδα θεμάτων και ασκήσεων στην Αγγλική γλώσσα.

Οι εξεταζόμενοι αναλόγως του εκπαιδευτικού επίπεδού τους καλούνται να αξιολογηθούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και στην ακουστική κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας. Η εξεταστική διαδικασία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα ανάπτυξης ορθογραφικών, συντακτικών αλλά και γλωσσικών δεξιοτήτων.

Το πιστοποιητικό αξιολογεί εκπαιδευομένους στην αγγλική γλώσσα στις αρχικές εκπαιδευτικές βαθμίδες και διακρίνεται σε πέντε επίπεδα (Elementary, Basic A, Basic B, Basic C και B1- pre-Lower).

 

Δείτε εδώ το Factsheet για το Vellum English for Young Learners

Κατεβάστε εδώ την ύλη για το Vellum English for Young Learners

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.