Η έμφυτη κλίση προσφοράς στο συνάνθρωπο και αγάπης για το παιδί οδηγεί απαρέγκλιτα στις σπουδές του Τομέα Παιδαγωγικών, με κεντρικό άξονα του εν λόγω αντικειμένου σπουδών, τη σωστή διαπαιδαγώγηση, την ομαλή κοινωνικοποίηση αλλά και την καλλιέργεια ενός υγιούς - ψυχικά και πνευματικά - παιδιού, που θα μετεξελιχθεί σε έναν ισορροπημένο και υγιή ενήλικα.

Η Vellum Global Educational Services παρέχοντας αναγνωρισμένες και ειδικά σχεδιασμένες πιστοποιήσεις στον κλάδο Παιδαγωγικών αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή αξιολόγησης προσόντων για τους εκπαιδευτές. Οι κάτοχοι των πιστοποιήσεων αποκτούν ένα ανταγωνιστικό εφόδιο για την εργασιακή τους αποκατάσταση, βάζοντας τις βάσεις για μια λαμπρή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ο κλάδος Παιδαγωγικών συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στην Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Πιστοποιητικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Πιστοποιητικό στη Σχολική Ψυχολογία

Πιστοποιητικό στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.