Πώς να γίνετε εξεταστικό κέντρο

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Εξεταστικό κέντρο

 • Ένα ή περισσότερα Εργαστήρια Πληροφορικής με 5 Η/Υ και πλέον. Διακεκριμένα από άλλους χώρους του Εξεταστικού Κέντρου.
 • Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης
 • Επαρκής εξαερισμός και καλός φωτισμός σε κάθε πιστοποιημένη αίθουσα.
 • Κατάλληλο επίπεδο θορύβου.
 • Ρολόι τοίχου σε εμφανές σημείο.
 • Καλές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας για τη διεξαγωγή εξετάσεων.
 • Το Εξεταστικό Κέντρο διασφαλίζει την Αδιάλειπτη Παροχή Τάσης (UPS).

Ασφάλεια χώρου και υγιεινή:

 • Συστήματα πυρασφάλειας ή πυροσβεστήρες και έξοδος κινδύνου. Οι αίθουσες εξέτασης καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις πυροσβεστικής και ηλεκτρολογικής ασφάλειας καθώς και εξαερισμού, φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης. Για όλα τα παραπάνω ο νόμιμος υπεύθυνος του Ε.Κ. υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 • Συνθήκες ασφάλειας των υποψηφίων (διάδρομοι, εύκολη πρόσβαση στην έξοδο κ.α.)
 • Καθαρές τουαλέτες και νιπτήρες.
 • Το Ε.Κ. διαθέτει ανά αίθουσα εξέτασης τουλάχιστον 2 τμ σε κάθε εξεταζόμενο.

Χώρος αιθουσών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

 • Ο χώρος των εξετάσεων να επαρκεί για κάθε είδος εξετάσεων που το υποψήφιο κέντρο προσδοκά να διοργανώσει, έχοντας υπ’ όψιν:
 • Την απαίτηση απόστασης 100 cm (βάση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μεταξύ των Η/Υ (από κέντρο οθόνης έως κέντρο οθόνης) κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων.
 • Ύπαρξη θρανίου ή γραφείου Η/Υ για κάθε υποψήφιο. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις αίθουσες όπου τα θρανία μπορεί να μην φαίνονται από τους επιτηρητές, π.χ. πίσω από κολόνες.

Τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών

Λογισμικό εξέτασης Εξεταστικού Κέντρου ‘IT Skills Testing Software

Εξεταστικό σύστημα: πλήρες εξεταστικό σύστημα για όλες τις ενότητες του IT Skills. Εγκαθίσταται σε κάθε PC εξέτασης του εξεταστικού κέντρου.

Για την εγκατάσταση και εκτέλεση του λογισμικού IT Skills Testing Software απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά υλικού (hardware) ή καλύτερα από αυτά :

 • Επεξεργαστής Intel Pentium III 550 MHz
 • 256 MB RAM
 • VGA κάρτα γραφικών με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 800x600 pixels (προτεινόμενη ανάλυση 1024x768 pixels
 • Οθόνη με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 800x600 pixels (προτεινόμενη ανάλυση 1024x768 pixels)
 • CD-ROM συσκευή
 • Σκληρός δίσκος με τουλάχιστον 500ΜΒ κενό χώρο
 • Πληκτρολόγιο
 • Ποντίκι
 • Τοπικό δίκτυο LAN εύρους τουλάχιστον 100Mbps

Προτεινόμενη σύνθεση συστήματος για την εγκατάσταση και εκτέλεση του λογισμικού IT Skills Testing Software απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά υλικού (hardware) ή καλύτερα από αυτά :

 • Επεξεργαστής Intel Core 2 Duo
 • 2 GB RAM
 • VGA κάρτα γραφικών με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 1024x768 pixels
 • Οθόνη με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 1024x 768 pixels
 • CD-ROM συσκευή
 • Σκληρός δίσκος με τουλάχιστον 80GB κενό χώρο
 • Πληκτρολόγιο
 • Ποντίκι
 • Τοπικό δίκτυο LAN εύρους τουλάχιστον 100Mbps


Το λογισμικό IT Skills Testing Software εγκαθίσταται και εκτελείται σε Η/Υ (με τα παραπάνω υλικά (hardware) χαρακτηριστικά) με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:

 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 8
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 10

Τέλος πρέπει να είναι εγκατεστημένη μία από τις ακόλουθες εφαρμογές σε ελληνική έκδοση, σε πλήρη μορφή (full installation) :

 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office 2003
 • Microsoft Office 2007
 • Microsoft Office 2010
 • Microsoft Office 2013
 • Microsoft Office 2016

Λογισμικό διαχείρισης εξεταστικού κέντρου ‘IT Skills Test Center Administration’.

Εγκαθίσταται στο server του εξεταστικού κέντρου ή σε κάποιο PC που θα έχει τη θέση ενός server. Για την εγκατάσταση και εκτέλεση του λογισμικού IT Skills Test Center Administration απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά υλικού (hardware) ή καλύτερα από αυτά:

 • Επεξεργαστής Intel Pentium III 550 MHz
 • 256 MB RAM
 • VGA κάρτα γραφικών με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 800x600 pixels (προτεινόμενη ανάλυση 1024x768 pixels)
 • Οθόνη με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 800x600 pixels (προτεινόμενη ανάλυση 1024x768 pixels)
 • CD-ROM συσκευή
 • Σκληρός δίσκος με τουλάχιστον 40ΜΒ κενό χώρο
 • Πληκτρολόγιο
 • Ποντίκι
 • Τοπικό δίκτυο LAN εύρους τουλάχιστον 100Mbps

Προτεινόμενη σύνθεση συστήματος για την εγκατάσταση και εκτέλεση του λογισμικού IT Skills Test Center Administrationαπαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά υλικού (hardware) ή καλύτερα από αυτά :

 • Επεξεργαστής Intel Core 2 Duo
 • 2 GB RAM
 • VGA κάρτα γραφικών με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 1024x768 pixels
 • Οθόνη με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 1024x 768 pixels
 • CD-ROM συσκευή
 • Σκληρός δίσκος με τουλάχιστον 80GB κενό χώρο
 • Πληκτρολόγιο
 • Ποντίκι
 • Τοπικό δίκτυο LAN εύρους τουλάχιστον 100Mbps

 

Το λογισμικό IT Skills Test Center Administration εγκαθίσταται και εκτελείται σε έναν Η/Υ (με τα παραπάνω υλικά (hardware) χαρακτηριστικά) με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:

 • Microsoft Windows XP
 • MicrosoftWindows Vista
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 8
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 10

Τέλος πρέπει να είναι εγκατεστημένη μία από τις ακόλουθες εφαρμογές σε ελληνική έκδοση, σε πλήρη μορφή (full installation) :

 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office 2003
 • Microsoft Office 2007
 • Microsoft Office 2010
 • Microsoft Office 2013
 • Microsoft Office 2016

Απαιτείται σύνδεση στο Internet από το συγκεκριμένο Η/Υ για την αποστολή και λήψη δεδομένων από την εφαρμογή IT Skills Central Administration (τουλάχιστον σύνδεσης ADSL, έχει ταχύτητα τουλάχιστον 2 Mbps).

Κατεβάστε εδώ την αίτηση εξεταστικού κέντρου

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.