Ξέρατε ότι ...

  • Στα επόμενα 10 χρόνια Μαυροπίνακες, CDs, γραφεία, βιβλία, βαθμοί, ερμάρια, κάρτες έκθεσης, θα είναι παρωχημένα;
  • Ήδη ο τρόπος επικοινωνίας, τα σημερινά στυλό και το χαρτί έχουν αλλάξει (Flickr-Facebook-Google-twitter κλπ.).
  • Κάθε βιβλίο που θα χρησιμοποιηεί ένα παιδί για την εκπαίδευσή του θα ζυγίζει λιγότερο από 300 γρ.
  • Με τον σημερινό ρυθμό αλλαγής, η τεχνολογία θα βίωνε 20.000 χρόνια ανάπτυξης, αυτόν τον αιώνα.

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.