Ξέρατε ότι ...

  • Στα επόμενα 10 χρόνια Μαυροπίνακες, CDs, γραφεία, βιβλία, βαθμοί, ερμάρια, κάρτες έκθεσης, θα είναι παρωχημένα;
  • Ήδη ο τρόπος επικοινωνίας, τα σημερινά στυλό και το χαρτί έχουν αλλάξει (Flickr-Facebook-Google-twitter κλπ.).
  • Κάθε βιβλίο που θα χρησιμοποιηεί ένα παιδί για την εκπαίδευσή του θα ζυγίζει λιγότερο από 300 γρ.
  • Με τον σημερινό ρυθμό αλλαγής, η τεχνολογία θα βίωνε 20.000 χρόνια ανάπτυξης, αυτόν τον αιώνα.