Πιστοποιήσεις

  • 151 χώρες σε όλο το κόσμο αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα "International Diplomas in IT Skills", τα οποία είναι Cambridge Validated Awards
  • Το International Diploma Program in IT Skills ειναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα προγράμματα που χρησιμοποιουν οι κυβερνήσεις για την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την οικοδόμηση μίας ψηφιακής κοινωνίας.
  • Τα Cambridge validated awards είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και απαραίτητα για την απασχόληση σε πολλές χώρες. Τα πιστοποιητικά του "CAMBRIDGE International Examinations" είναι υψηλής αποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.