Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένας σημαντικός πυλώνας της φιλοσοφίας της εταιρίας μας. Στηριζόμαστε σε αυτήν την αξία γιατί πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να είναι αρωγοί αλλαγής και να συμβάλλουν στην κοινωνία στην οποία λειτουργούν.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της Vellum Global Educational Services. Στηριζόμαστε στην πεποίθηση ότι οι ενέργειες των επιχειρήσεων μπορούν να συμβάλουν θετικά στο περιβάλλον και στην κοινωνία στην οποία λειτουργούν.

Στη Vellum, αντιλαμβανόμαστε ότι η ευημερία της κοινότητας και του περιβάλλοντός μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία της επιχείρησής μας. Για αυτόν τον λόγο, δεσμευόμαστε να λειτουργούμε με τρόπο υπεύθυνο απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, επιδιώκοντας να δημιουργήσουμε θετική αλλαγή.

Συμβάλλουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών. Υποστηρίζουμε τοπικά προγράμματα και οργανώσεις που προωθούν την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική αποκατάσταση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συμμετέχουμε ενεργά σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος.

Είμαστε υπερήφανοι για τους εργαζομένους μας, που αποτελούν την καρδιά της εταιρίας μας. Επενδύουμε στην εκπαίδευσή τους και παρέχουμε δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Στοχεύουμε στη διατήρηση ενός πολυπολιτισμικού και πολυπολιτικού περιβάλλοντος που προάγει την ισότητα και την πολυμορφία.

Κατανοούμε, επίσης, ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. Αναλύουμε τις πρακτικές μας και αξιολογούμε τις επιπτώσεις μας με σκοπό να εξασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε το μέγιστο καλό στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Η εταιρία μας προσβλέπει σε ένα μέλλον όπου η επιχείρηση και η κοινωνία θα λειτουργούν συνεργατικά για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας. Συνεχίζουμε να αναζητούμε νέες ευκαιρίες για να συνεισφέρουμε στην κοινωνία και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολλών.

Η εταιρία μας είναι υπερήφανη για τη δέσμευσή της στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με πάθος και αποφασιστικότητα για να προωθήσουμε την αειφορία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία για όλους.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες μας ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και τη συνεργασία σας στην προώθηση της κοινωνικής αλλαγής.

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.