Ο Ρόλος της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως σχεδιασμός για βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει κάτι περισσότερο από έναν κρατικό ή παγκόσμιο προγραμματισμό. Σημαίνει αλλαγή των συστημάτων αξιών των ανθρώπων. Αλλαγή στις αντιλήψεις μας για τη σχέση ανθρώπου - φύσης. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα πάρει δραστικά μέτρα κατά του εαυτού του, στοχεύοντας στη διαμόρφωση συνειδητών πολιτών με γνώσεις, ευαισθησίες, ανάλογες συμπεριφορές και διάθεση για συμμετοχή στην επίλυση των ήδη περιβαλλοντικών ζητημάτων και στην πρόληψη νέων. Η περιβαλλοντική λοιπόν διαχείριση περνά πλέον δυναμικά και στις επιχειρήσεις που καλούνται να διαχειριστούν θέματα άνθρακα, περιβαλλοντικά ρίσκα και άλλες πιέσεις όπως πλαστικά, ρύπανση, νέες καταναλωτικές συνήθειες κ.α. σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στα πλαίσια αυτά η Vellum Global Educational Services έχει σχεδιάσει το Σχήμα Πιστοποίησης στον Τομέα Ενέργειας & Περιβάλλοντος “Vellum Energy and Environmental Skills”.


Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται είναι τα κάτωθι:

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση Στερεών Βιοαποβλήτων & Διαχείριση Επιχειρησεων

 

Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων

Κατεβάστε εδώ την Αίτηση Υποψηφίου για τις εξετάσεις μέσω Ε.Κ.

Αίτηση ενδιαφέροντος για εξ αποστάσεως εξετάσεις (EXAMINY)-7.2.3-14/2

Ενστάσεις

Ανάκληση Πιστοποιητικού

Διαδικασία Επαναπιστοποίησης

 

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.