Βασικές Αρχές Ασφαλούς Χρήσης και Συντονισμού Λειτουργίας μηχανημάτων Έργου Θεωρητικού Επιπέδου