Η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας είναι μία συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον. Οι γνώση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας με βασικές αρχές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες μειώνουν δραστικά τη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για τη σωματική ακεραιότητα και υγεία των εργαζομένων.

Αντιλαμβανόμενη τις σύγχρονες απαιτήσεις η Vellum Global Educational Services έχει σχεδιάσει προγράμματα πιστοποιήσεων με γνώμονα τόσο την αξιολόγηση γνώσεων οι οποίες σχετίζονται με τους κανόνες και τις πρακτικές ασφαλούς εργασίας, όσο και με τις απαραίτητες δεξιότητες αναφορικά με την παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων.

Εξάλλου, η παροχή πρώτων βοηθειών έχει πρωταρχικό ρόλο σε κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσει ο άνθρωπος, είτε στην επαγγελματική, είτε στην προσωπική του ζωή.

 

Ο κλάδος Υγιεινής και Ασφάλειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

Πιστοποιημένος Πάροχος Πρώτων Βοηθειών στο Χώρο Εργασίας