11
6

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Vellum Global Educational Services

 

Στη Vellum Global Educational Services, αναγνωρίζουμε τη σημασία της διαρκούς εξέλιξης των προσόντων και της κοινωνικής συνεισφοράς. Αφιερωμένοι στην πιστοποίηση προσώπων, διακριτικά ενσωματώνουμε τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο έργο μας.

Ενίσχυση Ευκαιριών Απασχόλησης:
Στοχεύουμε στην προώθηση ευκαιριών απασχόλησης μέσω πιστοποίησης προσόντων. Συνεργαζόμαστε με εταίρους για τη δημιουργία προγραμμάτων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και ευκαιριών καριέρας.

Αφιερωμένοι στηνΕξέλιξη Προσόντωνκαι την Κοινωνία

Αφοσίωση στην Εκπαίδευση:
Ενισχύουμε τη σημασία της συνεχούς μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Παρέχουμε πόρους και εργαλεία που ενισχύουν τη γνώση και τις δεξιότητες, προσφέροντας στους επαγγελματίες τη δυνατότητα εξέλιξης.

Συνεισφορά στην Κοινωνία:
Στηρίζουμε την κοινότητα με προγράμματα κοινωνικής συμμετοχής και ευαισθητοποίησης. Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική ευημερία.

Στη Vellum Global Educational Services, προσφέρουμε πολλά περισσότερα από μια υπηρεσία πιστοποίησης προσόντων. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της κοινωνίας και των ατόμων που εξυπηρετούμε.

11
2
VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Η Vellum Global Educational Services Υποστηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS: Μια Πράξη Αλληλεγγύης και Αγάπης

 

Η Vellum Global Educational Services δείχνει αλληλεγγύη και αγάπη προς την κοινότητα υποστηρίζοντας τα Παιδικά Χωριά SOS, μια παγκόσμια οργάνωση που παρέχει σπίτι, αγάπη και φροντίδα σε παιδιά που έχουν ανάγκη.

Με τη δωρεά μας, στηρίζουμε την αποστολή τους να προσφέρουν ασφαλές και αγάπης γεμάτα περιβάλλοντα για παιδιά που βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Παιδικών Χωριών SOS για περισσότερες πληροφορίες και τρόπους υποστήριξης.

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Βελτίωση της κοινότητας μέσω της εκπαίδευσης: Η Vellum Global Educational Services Υποστηρίζει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Νιγρίτας

 

Η Vellum Global Educational Services υποστηρίζει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Νιγρίτας μέσω δωρεάς που πραγματοποίησε.

Η δωρεά αποσκοπεί στην παροχή δωρεάν εξετάσεων βασικών δεξιοτήτων για την επανένταξη και εκπαίδευση ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σύστημα της κοινωνίας.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, προωθείται η αξία της δεύτερης ευκαιρίας και δημιουργείται ένα πιο ενδυναμωμένο κοινωνικό σώμα.